Tiroler-Krippe ☆ Hirt mit Rucksack

Figur: Tiroler-Krippe – Hirt mit Rucksack Figur der Tiroler Weihnachtskrippe Material: Berkalith

Tiroler-Krippe ☆ Hirt mit Rucksack

Tiroler-Krippe ☆ Hirt mit Rucksack

Figur: Tiroler-Krippe – Hirt mit Rucksack Figur der Tiroler Weihnachtskrippe Material: Berkalith (Kunststoff) Heilige Familie – Kind lose im Barren