Tiroler-Krippe ☆ Hirt alt mit Kind

Figur: Tiroler-Krippe – Hirt alt mit Kind Figur der Tiroler Weihnachtskrippe Material: Berkalith

Tiroler-Krippe ☆ Hirt alt mit Kind

Tiroler-Krippe ☆ Hirt alt mit Kind

Figur: Tiroler-Krippe – Hirt alt mit Kind Figur der Tiroler Weihnachtskrippe Material: Berkalith (Kunststoff) Heilige Familie – Kind lose im Barren